Home > About Fuji Xerox > Corporate Profile > Corporate Executives

Corporate Executives

As of July 1, 2016

Directors

Post of Duty Name
Chairman of the Board and Representative Director Tadahito Yamamoto
President and Representative Director Hiroshi Kurihara
Deputy President and Representative Director Haruhiko Yoshida
Director Katsuhiko Yanagawa
Director Masataka Jo
Director Jun Takagi
Director Toru Yamada
Director Shigetaka Komori
Director Kenji Sukeno
Director Jeffrey Jacobson
Director Farooq Muzaffar
Director Royston C. Harding

Corporate Auditors

Post of Duty Name
Full-time Corporate Auditor Keiji Somata
Full-time Corporate Auditor Kazunobu Ogura
Corporate Auditor Kouichi Tamai
Corporate Auditor Tetsuya Shiokawa

Corporate Officers

Post of Duty Name
President Hiroshi Kurihara
Deputy President Haruhiko Yoshida
Executive Vice President Katsuhiko Yanagawa
Masataka Jo
Senior Vice President Toru Yamada
Jun Takagi
Isamu Sekine
Masaki Okano
Masashi Honda
Masanori Ichimura
Yasuaki Onishi
Corporate Vice President Shuji Aso
Koichi Harikae
Ryoichi Tsuruoka
Daiji Nagaoka
Toshiharu Yoneyama
Junichi Kato
Toru Miyamoto
Yoshikazu Sato
Tetsuya Toi
Masashi Sakamoto
Masahiro Fujimaki
Masaaki Ikoma
Tomoyuki Matsuura
Keiichiro Kawamoto
Yoshihito Sekikawa
Chiaki Suzuki
Tetsuya Takagi
Toshihiro Maruta