Home > About Fuji Xerox > Corporate Profile > Corporate Executives

Corporate Executives

As of June 22, 2017

Directors

Post of Duty Name
Chairman and Representative Director Shigetaka Komori
President and Representative Director Hiroshi Kurihara
Deputy President and Representative Director Koichi Tamai
Director Masataka Jo
Director Masaru Yoshizawa
Director Toru Yamada
Director Hisanori Makaya
Director Kengo Taneda
Director Kenji Sukeno
Director Jeffrey Jacobson
Director Farooq Muzaffar
Director Royston C. Harding

Corporate Auditors

Post of Duty Name
Full-time Corporate Auditor Kazunobu Ogura
Full-time Corporate Auditor Toshiyuki Iijima
Corporate Auditor Shigeru Sano
Corporate Auditor Tetsuya Shiokawa

Corporate Officers

Post of Duty Name
President Hiroshi Kurihara
Executive Vice President Masataka Jo
Senior Vice President Toru Yamada
Jun Takagi
Isamu Sekine
Masaki Okano
Masashi Honda
Masanori Ichimura
Yasuaki Onishi
Corporate Vice President Shuji Aso
Koichi Harikae
Ryoichi Tsuruoka
Daiji Nagaoka
Toshiharu Yoneyama
Junichi Kato
Toru Miyamoto
Yoshikazu Sato
Tetsuya Toi
Masashi Sakamoto
Masahiro Fujimaki
Masaaki Ikoma
Tomoyuki Matsuura
Yoshihito Sekikawa
Chiaki Suzuki
Tetsuya Takagi
Toshihiro Maruta