Corporate Executives

Directors

Post of Duty Name
Chairman and Representative Director Shigetaka Komori
President and Representative Director Hiroshi Kurihara
Deputy President and Representative Director Koichi Tamai
Director Masataka Jo
Director Masaru Yoshizawa
Director Toru Yamada
Director Hisanori Makaya
Director Kengo Taneda
Director Kenji Sukeno
Director Farooq Muzaffar
Director Xavier Heiss

Corporate Auditors

Post of Duty Name
Full-time Corporate Auditor Kazunobu Ogura
Full-time Corporate Auditor Toshiyuki Iijima
Corporate Auditor Shigeru Sano
Corporate Auditor Tetsuya Shiokawa

Corporate Officers

Post of Duty Name
President Hiroshi Kurihara
Deputy President Koichi Tamai
Executive Vice President Masataka Jo
Masaru Yoshizawa
Senior Vice President Toru Yamada
Hisanori Makaya
Kengo Taneda
Jun Takagi
Masaki Okano
Yasuaki Onishi
Masashi Sakamoto
Corporate Vice President Shuji Aso
Daiji Nagaoka
Toshiharu Yoneyama
Yoshikazu Sato
Masahiro Fujimaki
Masaaki Ikoma
Tomoyuki Matsuura
Yoshihito Sekikawa
Chiaki Suzuki
Hiroyuki Hirano
Akito Kanekawa
Masaharu Furukawa
Mutsuki Tomono